хөргүүрт вагон

жимс, загас, мах, цөцгийн тос зэрэг амархан муудах хүнсний бүтээгдэхүүн зөөвөрлөх вагон