шуудангийн вагон
захидал шуудан тээвэрлэх зориулалттай вагон