БҮДҮҮХЭНДҮҮ

Нэлээд бүдүүнхэн байрын, томхон байрын.