БҮДЭГХЭН

Нэлээд бүдэг, тод биш: бүдэгхэн гэрэл (нэлээд бүдэг гэрэл, сүүдгэр гэрэл), бүдэгхэн дэлгэрэнгүй... (тод биш бөглүү дуу) - Өөр лам хэрэггүй шүү гэж бүдэгхэн дуугаар захив. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

бүдэгхэн гэрэл нэлээд бүдэг гэрэл, сүүдгэр гэрэл
бүдэгхэн дуу тод биш бөглүү дуу