БҮДЭГ

1. Гэрэл гэгээ муухан, тод бус, бүүдгэр, балархай: бүдэг гэгээ (бүүдгэр), бүдэг дэлгэрэнгүй... (тод бус гэрэл) - Улиастайн гудамжинд харанхуй болж айлын тооноор зул, дэнгийн бүдэг гэрэл сүүмэлзэнэ. С.Удвал. Их хувь заяа., бүдэг нүд (гал нь буурсан нүд), бүдэг тэнгэр (бүрхэг тэнгэр), бүдэг бүрхэг [хоршоо] (бүүдгэр бүрхэг, гэрэл гэгээ муутай) - Тэр өдөр баахан бүдэг бүрхэг байж. Н.В.Гоголь. Тарас Бульба;


2. [шилжсэн] Мунхаг, хөдөх: хөдөх бүдэг [хоршоо] (болхи бүдүүлэг) - Хөх доголон хөдөөх бүдэг нэгэн өвгөн өгүүлрүүн... дэлгэрэнгүй...
3. Санаанд тодгүй, бүүр түүр: бүдэг сонстох (бүүр түүр сонстох, бүүр түүр дуулдах), бүдэг чимээ (бүүр түүр чимээ) дэлгэрэнгүй...
бүдэг гэгээ бүүдгэр
бүдэг гэрэл тод бус гэрэл
бүдэг нүд гал нь буурсан нүд
бүдэг тэнгэр бүрхэг тэнгэр
бүдэг бүрхэг бүүдгэр бүрхэг, гэрэл гэгээ муутай
хөдөх бүдэг болхи бүдүүлэг
бүдэг сонстох бүүр түүр сонстох, бүүр түүр дуулдах
бүдэг чимээ бүүр түүр чимээ
бүдэг бадаг тодорхой биш, бүүр түүр - Багын явдал бүдэг бадаг болжээ. Норжин. Монгол хэлний толь; б. Гэрэл гэгээ муутай
бүдэг бүгт тод бус бүрхэг