БҮДЧИХ

Байн байн бүдрэх: бүдчин явах (байн байн бүдрэн явах) - Должин борооны усыг нүцгэн хөлөөрөө шал дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт.