бухал өвс
овоолсон өвс

Нэг бухал өвснөөс ойролцоогоор 17-22 боодол /пресс гэж хэлдэг/ өвс гардаг аж.

Нэг бухал өвснөөс ойролцоогоор 17-22 боодол өвс гардаг аж.

Зочин 2017-05-23 17:01:53