БУХАЛЛАХ

Хадсан өвсийг бухал болгох, бухал болгон овоолох, бухалдах.