БУХАЛШИХ

1. Бухал шинжтэй болох;


2. Гурил, тарианы зүйл ваалан муудах, гутах, үнэр амт хувилах: тариа бухалших (тариа ваалах).