БУХАНДАЙ

1. Бухан бяруу, бяцхан бух - Бухандай бухандай гэсээр очиж эрхлүүлэх гэтэл... дэлгэрэнгүй... бухандай бяруу (бухан бяруу, бяруун бух);


2. Адууны хөхөл үлдээлгүй зассан дэл.