БУХАР I
/ нутгийн аялгуу /

1. Бөгс; бухуур; ёроол; адаг;


2. Хошногоны амсар: бухар бөглөх (хошногоны амсар бөглөх);
3. [шилжсэн] Цагаан мах; бухар мах (цагаан мах).

бухар бөглөх хошногоны амсар бөглөх
бухар мах цагаан мах
Ижил үг:

БУХАР II

БУХАР III