БУХАЛЧ

Хадсан өвс бөөгнөрүүлэгч, бухал хийхдээ дадамгай хүн.