БУХАЛДУУЛАХ

Хадсан өвс овоолуулах, бухал болгуулах, бухал хийлгэх.