БУХАЛДАХ

Өвсийг бухал бухал болгох, бухал хийх: өвс бухалдах (хадсан өвс овоолон бухал хийх) - Өвсийг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.