ААГШИХ I

Ааг нь улмаар нэмэгдэх: цай аагших (цай аагтай болох).

Ижил үг:

ААГШИХ II