АДААР III

Бургасаар гөрж сүлжин хийсэн цагаан шар усыг шүүрүүлэх зориулалт бүхий сарзгар тавиур, дэлгэц.

Ижил үг:

АДААР I

АДААР II