АЗАРГАН
/ ургамал /

Азарган цоор [ургамал] хээрийн ногоо, иш нь хонгилтой, борлуулж иднэ