АЛГУН

Гаднаас ирсэн хүн буюу бэлэг сэлгийг хүлээн авахдаа дээгүүр нь гаргаж ариулдаг, хаалганы ард түлсэн галын цог.