АЗААРТАХ

1. хэрэг илэрч баригдах, хулгай ~


2. юманд шунах; казинод орж азаартаад хамгаа барж гарчээ.