ачийг ачаар хариул

хүний ачийг умартахгүй байх гэсэн санаа