БОРЛОГДОХ

1. Эд бараа зарагдах, худалдагдах: бараа борлогдох (эд таваар зарагдах), хурдан дэлгэрэнгүй... (богино хугацаанд зарагдах);


2. [яриа] Охин үр айлд очих, хүнтэй суух.

бараа борлогдох

эд таваар зарагдах

хурдан борлогдох

богино хугацаанд зарагдах