БОРЛОЙХ

Борлогор болох - Зуны наранд шарагдаж борлойж явсан үедээ цуцахыг мэдэхгүй тоглодог байжээ. дэлгэрэнгүй...