БОРЛУУЛАЛТ III

Борлуулах үйлийн үр дүн - Түүхий эд, хөлдүүгийн төлөвлөгөө биелж, борлуулалт зуун хувь давжээ. “Хөдөлмөр” сонин.