БОРЛОН

Намар орой төрөөд дараа жилийнхээ хаврыг үдэж буй ишиг - Борлонг өвлийн эхний цас ормогц цас малтуулж дадуулах дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.