БОРЛОХ II

Бараа бүтээгдэхүүн зарагдах, гүйх: эд бараа борлох (эд бараа зарагдах, гүйлгээтэй болох) - Энд эд дэлгэрэнгүй... М.Поло. Орчлонгийн элдэв сонин.

Ижил үг:

БОРЛОХ I