БОРЛУУЛАГЧ

Юмыг худалддаг хүн, гүйлгээ хийдэг хүн.