БОРЛОХ I

1. Бор өнгөтэй болох: нүүр борлох (нүүр царай бор болох) - Холын аянд үл мэдэг борлосон царай нь дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;


2. Чанасан зүйл өнгө хувирах, дутуу болон ирэх: мах борлох (чанаж буй махны өнгө хувиран бор болох);
3. [шилжсэн] Хатуужих, чийрэгжих: ажилд борлох (ажилд хатуужих);
4. [шилжсэн] Өл залгах: ходоод борлох (өл залгах) - Ходоод минь борлож байвал хойш урагш юм бодохын хэрэггүй. дэлгэрэнгүй...

нүүр борлох нүүр царай бор болох
мах борлох чанаж буй махны өнгө хувиран бор болох
ажилд борлох ажилд хатуужих
ходоод борлох өл залгах
Ижил үг:

БОРЛОХ II