насны залуугаар ааглах

залуу насныхаа ид хүчээр давамгайлах