БАЙР VI

1. Цэргийн байрласан, байрлахаар төлөвлөсөн зурвас газар;


2. [бичиг] Их тулалдаан.

Ижил үг:

БАЙР I

БАЙР II

БАЙР III

БАЙР IV:

БАЙР V