ЦАЙЛЗАХ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Нялх хүүхэд сүүгээр гулгих.