ЦАМБАА
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Сарлагийн хөөврөн нэхмэл.