ЦАМЦАГ
/ нутгийн аялгуу /

барга 1. Эрэгтэй хүний богино зассан үс, халимаг;


2. Морины зассан хөхөл - Тэвхэн цамцагтай улаан тэжигнээн пижигнээн ергөөтэй. Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны дэлгэрэнгүй...