ЦАЛМАН
/ нутгийн аялгуу /

цахар Зөөлөн - Таны буган цоохор чинь сайхан цалман амтай морь байна. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.