ЦАЛЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Өөртөө хавьтуулахгүйгээр булзааруулан ярих - Огт халгаахгүйгээр сайхан цаллаж яриад байна. дэлгэрэнгүй...