ХООРОХ
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Нялх хүүхэд торних.