ХӨӨРӨГ V
/ нутгийн аялгуу /

цахар Аарцан дээр сая саасан халуун сүү хольсон цагаан идээ - Чи сая найруулсан хөөргөөсөө нэг аягыг дэлгэрэнгүй... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

ХӨӨРӨГ I

ХӨӨРӨГ II

ХӨӨРӨГ III

ХӨӨРӨГ IV