ХУЙМАГ II
/ нутгийн аялгуу /

ордос Дөрөөний оосрын гаднах дугтуй.

Ижил үг:

ХУЙМАГ I