ХӨХРӨХ IV
/ нутгийн аялгуу /

цахар Тэсвэрлэн өнгөрөөх, тэвчин зүтгэх, гүрийх - Би тагшуурт нэрвэгдсэн боловч хэд хоног хөхөрч явсаар дэлгэрэнгүй... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

ХӨХРӨХ I

ХӨХРӨХ II

ХӨХРӨХ III