ХӨВӨРХӨН
/ нутгийн аялгуу /

цахар Хялбар тайлагдах, хөвөрхий - Дээснийхээ үзүүрээр хөвөрхөн зангидаад тавь. дэлгэрэнгүй...