ХӨӨГ IV
/ нутгийн аялгуу /

хорчин 1. Шим сайтай сэвсгэр хөрс;


2. Салхинд хийсч хурсан элс.

Ижил үг:

ХӨӨГ I

ХӨӨГ II

ХӨӨГ III