ЯГСУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бачуу, давчуу - Ягсуугаар амьсгалж дэргэдэхдээ хэлээд орхино. дэлгэрэнгүй...