ЯРГУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шийдвэргүй, холбирхой: иргуу хүн (шийдвэргүй хүн).