ХОНГИ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Багадаж холхисон байдал - дэлгэрэнгүй...Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.