ЯЛАЛЗАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гялалзах: од мичид ялалзах (од мичид гялалзах).