ЯЛТАГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хазганах: ялтаганаж явах (хазганаж явах).