ЯНСГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хямсгар: янсгар зантай (хямсгар зантай) - Яасан янсгар охин гээч вэ, хамар аманд дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.