ЯГСУУРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Бачуурах, хоолой хяхатнах: амь тэмцэж ягсуурах (амь тэмцэж бачуурах);


2. Давчдах, бачуудах: багтаж ядан ягсуурах (багтаж ядан бачуудах).