ХӨӨМӨГЧ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Буулга: хөөмөгчөөр хөллөх (буулгаар хөллөх), шар хөөмөгчлөх (шар дэлгэрэнгүй...