ХӨХНӨГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хөгжилтэй, хөгжүүн - Хөхнөг явсан бие минь хүний болох нь хөөрхийлөлтэй. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...