ХӨНДЛӨВЧ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тоонын гал - Тоонын голыг ондоогоор хөндлөвч гэлцдэг. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХӨНДЛӨВЧ I